Organisationer

Organisationen består av människor – dess individer och grupper, och då dessa utvecklas, utvecklas även organisationen. Oganisationen behöver också fungera väloljat.

Grupp- och Team-coaching används för att hjälpa teamet lösa sina problem och ta ansvar för dem.

I grupp- och team-utveckling jobbar vi med ett team över tid för att det ska fungera så effektive och kraftfullt som möjligt. Vi använder coaching och andra metoder.

Effektiva och hållbara arbetsflöden skapar arbetssätt med maximal arbetsglädje och maximalt tillvaratagande av resurser.

Ledarskap för specialister är speciellt anpassat för Tekniska Specialister för att de ska kunna ta sin roll som ansvariga för den tekniska utvecklingen.

Organisationscoachen jobbar med såväl VD som ledningsgrupp för att stödja organisationen i utveckling och ansvar.