Coaching

Coaching handlar om att hjälpa en annan människa att hitta egna lösningar på sina problem/möjligheter och ta ansvar för dem. Coaching ger dig möjlighet att ta tid till egen reflektion och framtidsfrågor. Du får en oberoende person att prata med och en frizon. Coachen hjälper med kraftfulla frågor.

Studier visar att coaching ger förbättringar i produktivitet, försäljning, kvalitet, samarbete mm. Både genom extern coach och en coachande chef.
Coaching ger dig möjlighet att ta tid till egen reflektion och framtidsfrågor. Vi erbjuder Chefen som Coach – coachande ledarskap, Executive Coaching, Sam-coaching, Gruppcoaching och Teamcoaching.

I ”Chefen som Coach” får du lära dig mer om coachande ledarskap – att vara chef och tillämpa ett coachande förhållningssätt. Räkna med mycket träning.
I executive coaching får du en oberoende person att prata med och en frizon. Coachen hjälper dig att hitta dina lösningar med hjälp av kraftfulla frågor.
Samcoaching är ett nytt begrepp som fått stort gensvar. 2 – 6 personer träffas regelbundet och tränar coaching, löser problem och utvecklar sin relation. Suveränt för chefer tillsammans med chefer för systerorganisationer.
I gruppcoaching träffas ett antal personer med liknande frågeställningar. Deltagarna får coaching av coachen och av gruppen, samt får ta del av andras problem och lösningar.
I Teamcoaching coachas en befintlig grupp/team på frågor som gruppen äger.