Organisationscoach

Coaching är ett kraftfullt verktyg i förändring och utveckling. Coaching tränar problemlösning och ansvarstagande, ger överblick och frigör kreativiet – för såväl individer som grupper och organisationer.
Inte minst ger det ett tillfälle att ta ett steg tillbaka och reflektera.

Organisationscoachen har en dialog med VD, ledningsgruppen och chefer på olika nivåer för att skapa medvetenhet, mod och ansvar samt styra rätt i förändringen. Uppdraget läggs upp efter behov och kan innebära coaching och samtal med individer och grupper, att ”skugga” VD under en dag och ge återkoppling, att coacha ledningsgruppen samt att lägga upp ett utvecklingsprogram för individ och grupp.