Effektiva arbetssätt

Arbetssätt och arbetsflöden har ofta en tendens att bli ”patchade”, dvs ett ursprungligen ändamålsenligt arbetssätt har fått ändringar och tillägg som till slut är både krångliga och ineffektiva. Det leder till långa ledtider, belastning på personal och ofta höga kostnader och irritationer.
Sobel Utveckling faciliterar den projektgrupp som organisationen har utsetta att kartlägga nuvarande arbetssätt och designa det nya arbetssättet. Resultatet är
– en beskrivning av nuvarande arbetssätt
– en lista på vad som är bra just nu
– en lista på ”störningar”
– en analys av störningarna
– en beskrivning av nytt arbetssätt
– ett stöd till implementering
Hela vitsen med arbetet är att arbeta med delaktighet. Det är personer som arbetar direkt i flödet som utarbetar det nya arbetsättet och kommunicerar det med organisationen. På det sättet utnyttjas expertisen, implementationen går smidigare och vi får en hög delaktighet.