Mentorn – En praktisk vägledning

Boken vänder sig dels till organisationer som vill införa mentorskap, dels till adepter och mentorer. Här diskuteras vad ett mentorskap innebär samt vad deltagarnas olika roller innefattar.

I denna reviderade upplaga finns också nya avsnitt som behandlar frågor om hur man hittar en mentor, vilka som blir engagerade, teori, etik och mentorskap under lång tid. Boken är mycket konkret och avsedd att fungera som referensbok för alla som berörs.

 
Köp boken

 
Läsarnas åsikter om boken
”Lättläst”
”Man läser den på under en timme, men jag går tillbaka hela tiden och läser igen och igen”.
”Där står det viktigaste”
”En underbar liten bok”

Om författarna
Jöran Hultman har i mer än 20 år verkat som personalchef och personaldirektör med ansvar för bl.a. ledarutvecklingen inom Svenska Nestlé AB. Han har initierat och utvecklat chefsförsörjningsprogram och skapat mentorsystem med såväl företagets chefer som externa samtalspartners. Jöran har mångårig erfarenhet som mentor och är sedan 1992 konsult inom ledarutveckling och mentorskap för både små och stora organisationer.

Lena Sobel är civilingenjör från Teknisk Fysik vid Chalmers i Göteborg. Hon har bl.a. arbetat som utvecklingsingenjör och har många års erfarenhet som förändringsledare och managementkonsult. Hon driver sedan år 2000 Sobel Utveckling AB.