Ledare

Goda ledare är en förutsättning för en god och effektiv organisation. Genom ledarna sker utveckling av medarbetare och organisation. Genom utveckling av ledare skapas organisationens framgång. Utveckling av ledare är därför nödvändigt. Trygga, kunniga, modiga ledare med god självinsikt. Denna utveckling kan ske genom individuell coaching, gruppcoaching och ledarkurs. Alla innehåller mycket träning och eget arbete. Det är i vardagen förändringen och utvecklingen sker – coaching och kurser är inspiration och input.

Vi tror att ledarskap behöver tränas. Hos oss kan du träna genom att få en egen exekutive coach, gå en färdig utbildning eller att vi skräddarsyr utbildning för just ert behov.

Med en individuell coach kan du jobba med precis det du vill utveckla. De flesta av våra kunder påpekar också att detta är en nödvändig tid för reflexion och överblick. Eventuellt föregås coachingen av en ledarskapsmätning som du sedan arbetar vidare med. Forskning visar att en utbildning, följt av coaching ger ökat resultat av utbildningen.

Individuell/Executive Coaching
. Du får en personlig tränare, en tänkarpartner, guide och utmanare.
S&H Ledarträning. En kurs där du får träna mod, egna val, coaching, kommunikation, konflikthantering, förändringsledning och gruppers utveckling. Du kommer att få jobba med din ledarfilosofi – jag som ledare
Coachande ledarskap. Denna kurs finns på fyra nivåer, Introduktion som ger dig en orienterande bild av coaching för chefer. Grund, som hjälper dig att komma igång i din vardag. Proffs för dig som har högre ambitioner och gör dig mer hemma i coachingen samt Avancerad som förbereder dig för en certifiering.
Leda förändring. Genom modellen Förändringens Fyra Rum utöka din förmåga att leda dig själv och andra i utvecklingen.
UGL, Utveckling av grupp och ledare, en femdagars internatkurs för utveckling av kommunikation, självinsikt, konflikthantering, gruppers utveckling, feedback och ledarskap). Denna kurs ska genomföras i främlingsgrupper.