Specialister och informella ledare

Att leda utan formell makt är mer komplext än med en formell position och kräver delvis en annan typ av träning än traditionella ledarprogram.

Specialister är experter på sitt område, men vill helst vara ifred, sägs det. Traditionella ledarkurser brukar inte vara anpassade för dem. Samtidigt finns det ett behov av att de ska vara duktiga i ledarskap, kommunikation och strategiskt tänkande förutom i sitt specialistområde. Vi har kartlagt behov från specialister samt deras omgivning och skapat ”Ledarskap för Specialister” ur den väl beprövade ”Ledarskap för Informella ledare”.

Specialister finns i alla organisationer, ibland är de officiellt utnämnda och ibland inte. Då specialister har ett eget driv och en djup kunskap i det de sysslar med, påverkar de mycket. Men ofta passar inte traditionella ledarutbildningar dem. Enligt vår erfarenhet behöver de, och eftersöker, utveckling inom kommunikation, kontakt med andra specialister, tydlighet i vad som förväntas av dem, sätt att leda teknikutveckling och kommunicera detta med ledningen samt verktyg för att lära upp sina efterträdare.