Böcker

Mentorn – En praktiskvägledning

Boken vänder sig dels till organisationer som vill införa mentorskap, dels till adepter och mentorer. Här diskuteras vad ett mentorskap innebär samt vad deltagarnas olika roller innefattar.

I denna reviderade upplaga finns också nya avsnitt som behandlar frågor om hur man hittar en mentor, vilka som blir engagerade, teori, etik och mentorskap under lång tid. Boken är mycket konkret och avsedd att fungera som referensbok för alla som berörs.

Köp boken

 

Chefen som coach

Det här kan vara den viktigaste och mest användbara chefsboken någonsin för dig. Som chef finns det enorma vinster och möjligheter med att bli bra på att coacha dina medarbetare.

Mest grundläggande är bättre resultat. Chefer använder coaching för att lyckas, det är själva syftet med coachande samtal. Forskning och erfarenhet visar många positiva effekter när chefer coachar. De tre viktigaste är att:

  • coaching utvecklar medarbetarna
  • coaching frigör chefen
  • coaching utvecklar klimatet på arbetsplatsen

Köp boken

 

Enabling Genius

Köp boken