Grupper och team, ledningsgrupper

Grupper kan verkligen vara både himmel och helvete. En bra fungerande grupp åstadkommer underverk och en dåligt fungerande grupp kan rasera allt. Hur är det hos er? Hur samspelar gruppen? Ser de samma mål? Är gruppens arbete effektivt? Tar man tag i nödvändiga frågor?

Team har varit tidens lösning, men när ska arbetet utföras av team, grupp respektive individ för bästa resultat?

Utveckling kan ske genom kurser som UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), Teamutveckling för ledningsgrupper, gemensam ledarträning och teamcoaching.

Grupper är bra då flera kompetenser och personligheter behövs för att man ska kunna jobba med en fråga effektivt och fatta väl underbyggda beslut. Team behövs då uppgiften dessutom har ett högt mått av komplexitet. En grupp är en egen enhet och har ett eget sätt att vara, som är något annat än summan än individerna. Därmed behöver både individerna och själva gruppen träning. Vi tränar både grupper och team. Frågor att hantera: Jobbar vi med rätt saker? Varför finns vi till som grupp/team? Jobbar vi effektivt? Hur är fördelningen mellan dåtidsfrågor och framtidsfrågor och mellan strategiskt och operativt? Hur jobbar vi ihop? Vilka är vi och vad motiverar oss? Hur hanterar vi våra problem?

Vi arbetar med
Gruppcoaching – individer med liknande frågeställningar coachas i grupp
Teamcoaching – ett befintligt team med en teamfråga coachas
Teamutveckling – med coaching och andra metoder utveckla ett team
Ledarträning – utrusta och träna ledare i att leda sina grupper på bästa sätt
UGL – Utveckling av Grupp och Ledare, en femdagars kurs på internat