Tjänster

Coachande ledarskap

Hur bra är du på att hjälpa dina medarbetare att hitta egna lösningar på sitt problem? Chefer ska coacha därför att det utvecklar medarbetarna, därför att det frigör chefen till strategiska uppgifter och därför att det utvecklar klimatet på arbetsplatsen. Coachingen är inte lösningen på allt, men en alldeles nödvändig del i det moderna ledarskapet. … Läs mer ...

Coaching

Coaching handlar om att hjälpa en annan människa att hitta egna lösningar på sina problem/möjligheter och ta ansvar för dem. Coaching ger dig möjlighet att ta tid till egen reflektion och framtidsfrågor. Du får en oberoende person att prata med och en frizon. Coachen hjälper med kraftfulla frågor. Studier visar att coaching ger förbättringar i … Läs mer ...

Mentorer och Adepter. Mentorskapsprogram.

En utbildning där deltagarna själva utarbetar agenda och innehåll. Mentorskap är ett enkelt, resurssnålt och effektivt sätt att utvecklas och få till stånd en lärande organisation. Effekten av ett mentorskap ökar då man är på det klara med vad mentorskapet syftar till, har en bra projektledare och förbereder mentorer och adepter för sitt mentorskap, samt … Läs mer ...

Mentorer och Adepter. Mentorskapsprogram.

En utbildning där deltagarna själva utarbetar agenda och innehåll. Mentorskap är ett enkelt, resurssnålt och effektivt sätt att utvecklas och få till stånd en lärande organisation. Effekten av ett mentorskap ökar då man är på det klara med vad mentorskapet syftar till, har en bra projektledare och förbereder mentorer och adepter för sitt mentorskap, samt … Läs mer ...

Organisationer

Organisationen består av människor – dess individer och grupper, och då dessa utvecklas, utvecklas även organisationen. Oganisationen behöver också fungera väloljat. Grupp- och Team-coaching används för att hjälpa teamet lösa sina problem och ta ansvar för dem. I grupp- och team-utveckling jobbar vi med ett team över tid för att det ska fungera så effektive … Läs mer ...

Grupper och team, ledningsgrupper

Grupper kan verkligen vara både himmel och helvete. En bra fungerande grupp åstadkommer underverk och en dåligt fungerande grupp kan rasera allt. Hur är det hos er? Hur samspelar gruppen? Ser de samma mål? Är gruppens arbete effektivt? Tar man tag i nödvändiga frågor? Team har varit tidens lösning, men när ska arbetet utföras av … Läs mer ...

Specialister och informella ledare

Att leda utan formell makt är mer komplext än med en formell position och kräver delvis en annan typ av träning än traditionella ledarprogram. Specialister är experter på sitt område, men vill helst vara ifred, sägs det. Traditionella ledarkurser brukar inte vara anpassade för dem. Samtidigt finns det ett behov av att de ska vara … Läs mer ...

Ledare

Goda ledare är en förutsättning för en god och effektiv organisation. Genom ledarna sker utveckling av medarbetare och organisation. Genom utveckling av ledare skapas organisationens framgång. Utveckling av ledare är därför nödvändigt. Trygga, kunniga, modiga ledare med god självinsikt. Denna utveckling kan ske genom individuell coaching, gruppcoaching och ledarkurs. Alla innehåller mycket träning och eget … Läs mer ...