Coachande ledarskap

Hur bra är du på att hjälpa dina medarbetare att hitta egna lösningar på sitt problem?

Chefer ska coacha därför att det utvecklar medarbetarna, därför att det frigör chefen till strategiska uppgifter och därför att det utvecklar klimatet på arbetsplatsen. Coachingen är inte lösningen på allt, men en alldeles nödvändig del i det moderna ledarskapet.

Kursen Coachande ledarskap finns som färdigt koncept på tre nivåer
– Introduktion på två dagar
– Proffs på fem dagar och
– Avancerad på nio dagar

Läs mer i  kursbeskrivningen

Eller gå till bokens hemsida