Grupp-/Team-coaching

Det är många som sitter med liknande problem – här är ett sätt att ta hjälp av varandra.

I gruppcoaching träffas 4 – 8 personer med liknande frågeställningar. Deltagarna får coaching av coachen och av de andra deltagarna, samt får ta del av andras problem och lösningar.
Rent praktiskt går det till så att ni träffas ca en gång i månaden. Vi inventerar samtalsämnen och väljer ett eller ett fåtal att bearbeta. Den som äger problemet blir sedan coachad av coachen och kollegorna. Deltagarna får såväl lösningar på sitt problem som en träning i coaching.

I Teamcoaching coachas en befintlig grupp/team på frågor som gruppen äger. Här är det alltså en befintlig grupp/ett befintligt team som coachas. Coachen hjälper teamet att formulera problemet samt att hitta egna lösnignar på problemet och ta ansvar för det. Teamet träffas enligt överenskommelse, hur ofta varierar mellan var annan vecka och varannan månad.