Ledarskapsträning för Specialister och Informella ledare

Några modiga organisationer satsar på att ge informella ledare och speciaister träning i ledarskap.

Alla organisationer har informella ledare, vare sig de ser dem eller inte. Dessa kan vara en fantastisk resurs för organisationen om de utövar ett gott ledarskap i linje med organisationens intentioner.

Ledarskap för Specialister
En vanlig situation för Specialister är att deras roll är otyglig och att det ställs allt högre förväntnignar på att de ska leda den tekniska utvecklingen, och därmed påverka människor runt omkring dem.
I utbildningen arbetar vi med Rollen, kommunikation, affärslogik, perspektivbyte, att jobba med säljare, förändringsledning, coachande ledarskap samt förståelse för hela vår organisation. Nätverksbyggande är en viktig del i programmet.

Ledarskap för Informella ledare
Målet med utbildningen är att få kompetenta interna informella ledare. Organisationen får en resursbank av medarbetare som är kunniga i förändringsledning och coaching och problemlösning samt har ett övergripande perspektiv och kännedom om organisationen. Organisationen får också en förhandstitt på framtida potentiella chefer och projektledare. Deltagarna får dessutom ett solitt och användbart nätverk.

Dessa kurser kan dessutom skräddarsys och anpassas.
Efter genomförd träning kan de informella ledarna:
– leda förändringsprogram
– stötta chefen
– facilitera grupper
– coacha
– förstå vad det är att leda utan formell makt
– förstå olika perspektiv. De blir duktiga att belysa en fråga ur många aspekter.

Efter genomförd tränig kan Specialisterna:
– leda förändringsprogram
– kommunicera klart med management och andra delar av organisationen
– coacha
– förstå vad det är att leda utan formell makt
– tydligt se sin roll i teknikutveckling och utveckling av andra medarbetare
– ha ett nätverk med andra specialister
– se sin roll i kompetensöverföringen