Om Sobel

Sobel Utveckling grundades år 2000 och arbetar med utveckling av individ, grupp och organisation. En särskild specialitet är utveckling av Specialister och Informella ledare.

Under mina år som utbildare, konsult, coach, bollplank mm har jag fått erfarenheter som har lett till tre grundläggande principer:

Värdet av träning. Utvecklingsinsatser blir mycket mera praktiskt användbar när deltagarna får mycket konkret träning, byggd på verkliga underlag från deras vardag.

Lärandet sker i vardagen. Därför pågår kurserna även mellan kurstillfällena.

Arbeta med verkliga situationer. Använd de nyvunna insikterna i din vardag och du får nytta av dem. Använd de verkliga situationerna i lärandet och de fastnar. Så långt det är möjligt arbetar vi med deltagarnas egen vardag, och annars med uppgifter som kan ge lärdomar för vardagen.

Lena (grundaren) har en bakgrund som ingenjör och flera år som förändringsledare och utvecklare. Som fd. basketspelare på elitnivå vet jag också vikten av att träna och att satsa på höga mål, samt på teamets betydelse.