Mentorer och Adepter. Mentorskapsprogram.

En utbildning där deltagarna själva utarbetar agenda och innehåll.

Mentorskap är ett enkelt, resurssnålt och effektivt sätt att utvecklas och få till stånd en lärande organisation. Effekten av ett mentorskap ökar då man är på det klara med vad mentorskapet syftar till, har en bra projektledare och förbereder mentorer och adepter för sitt mentorskap, samt följer upp med jämna mellanrum.
Vi erbjuder färdiga program; Introduktion, Grund och Proffs
Introduktion. Utbildning av mentorer och adepter, ½ dag. Efter introduktionen har deltagarna en inblick i hur man gör och vad det kan ge, samt har tränat samtalsteknik.

Grund. Utbildning av mentorer och adepter.
½ – 1 dag med mentoreran för särskild genomgång och förberedelse där de fritt kan dryfta relevanta frågor
½ – 1 dag med adepterna där vi introducerar vad mentorskap är och jobbar med mål och förväntningar på mentorn.
½ – 1 dag med adepter och mentorer tillsammans där vi tränar samtalsteknik och fastställer mål och arbetssätt i mentorskapet
Mentorerna får coaching på sitt mentorskap

Proffs.
Utbildning av mentorer och adepter som i ”Grund”. Därutöver en seminarie-/work shop serie på 2 – 5 dagar i ledarskap, förändringsledning och personlig utveckling.