Skillnad mentorskap och coaching

Mentorskap och coaching har många likheter men också en del skillnader. I korthet kan man säga att en mentor är expert på det som adepten vill bli bättre på medan en coach är expert på att ställa frågor. Mentor är ett hedersuppdrag medan coach är en profession.
Båda använder frågan som verktyg och båda arbetar med att hjälpa sin adept/klient att utvecklas.

Relationen:

CoachMentor
JämbördigMera erfaren
ProfessionellIdeell
JämbördigHierarkisk

Uppgiften:

CoachMentor
Framkallar klientens svarFörmedlar kunskaper, erfarenheter, lärdomar
Stödjer eget ansvarGer råd, vägleder
Fokus på arbetsliv och/eller privatKarriärutveckling

Kvalifikationerna:

CoachMentor
Expert på mänsklig utvecklingTidigare erfarenheter som kan applicaras på adeptens situation
Breda utvecklingskunskaperExpert på adeptens situation, position eller företag
KommunikationDjupa, specifika kunskaper
LångsiktigtLångsiktigt