Mer om mentorskap

Mentorskap är en enkel och samtidigt kraftfull metod att utveckla människor i organisationen.
Den kan användas för en rad olika syften: ledarskap, förändra eller behålla en kultur, överföra kompetens, behålla medarbetare, utveckling inom specifikt område, personlig utveckling m.m. Sobel Utveckling erbjuder kurs och kick- off för adepter och mentorer samt bollplank för projektledaren.

Ett vanligt upplägg:
Bestäm syfte
Utformning program
Uttagning deltagare
Kick-Off/utbildning för deltagare
Föredrag
Halvtidsuppföljning
Avslut