UGL

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en utbildning med det övergripande målet att göra deltagarna effektivare som gruppmedlemmar och ledare. Kursen handlar om vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive försvårar en positiv utveckling. Det vill säga, hur ska ledarskapet utformas så att det både främjar uppgiftens lösande och gruppens utveckling. Detta sker genom att deltagarna får erfarenheter av olika gruppsituationer och förståelse för sin roll i dessa. Målen är:

  • Uppnå ökad självinsikt och självförtroende
  • Förstå behovet av anpassat ledarskap och vilket ledarskap som passar i olika faser i en grupps utveckling
  • Urskilja olika faser i en grupps utveckling
  • Kunna ge effektiv feedback och ta emot feedback
  • Kunna kommunicera direkt och tydligt
  • Förstå vikten av att känna sina egna och respektera andras värderingar
  • Upptäcka och bättre hantera konflikter

Du kan läsa mer om UGL här

Du kan anmäla ditt intresse till info@www.sobel.se