Sam-coaching

Studier visar att coaching ger förbättringar i bland annat produktivitet, försäljning, kvalitet, samarbete. Både genom extern coach och en coachande chef.

Samcoaching är ett nytt erbjudande som fått stort gensvar. 2 – 6 personer träffas regelbundet och tränar coaching, löser problem, utvecklar sina relationer samt lär sig mer om varandras verksamheter. Suveränt för chefer tillsammans med chefer för systerorganisationerna.

Rent praktiskt går det till så att ni träffas ca en gång i månaden. Coachen coachar någon av deltagarna varannan gång och lägger in ett teoripass varannan gång. Resten av tiden ägnas åt att träna coaching och lösa problem.