Kompetens

Kvalitet och resultat är viktigt för oss. Därför satsar vi på att ständigt utveckla oss och att säkerställa kompetens, bland annat genom certifikat. Lena är certifierad i följande koncept:

Utbildad coach på PCC-nivå
Certifierad professionell coach på ACC-nivå enligt ICF
Licensierad i FARAX ledarskapsmätning
Licensierad i MBTI, Myers Briggs Type Indicator
Certifieriad i Förändringens fyra rum, A & L
Certifieriad i UL, Utvecklande ledarskap, försvarshögskolan
Certifierad UGL-handledare (Utveckling av Grupp och Ledare, försvarshögskolan)
Certifierad i VIS klimat, Mätning av det innovativa klimatet, kopplat till Arbetets Drivkrafter
Certifierad i Team Skills® Belbin
Certifierad i Process Management, Rummler-Brache Group.