Leda i förändring

Förändringskompetens är både ett ökande krav, en utmanig och en möjlighet idag. Framgångsrika ledare måste förstå förändringsprocesser – både i sig själva, hos sina medarbetare och i organisationen.
Psykologen och författaren Claes Janssen har ägnat sitt liv åt att forska och skriva om förändring. Han har utvecklat unika modeller för att beskriva och kartlägga förändring och en effektiv pedagogik för att förmedla dem till enskilda och grupper.
Förändringens Fyra Rum är en modell som är både enkel och lättförståelig samtidigt som den är kraftfull och praktisk. En finess är att deltagarna själv bygger upp den i rummet utifrån Janssens frågeformulär. Det är lätt att känna igen sig i modellen och förstå skeenden hos sig själv och andra.

Personlig dialektik är en psykologisk kartläggning som ger en fördjupad insikt i såväl Förändringens Fyra Rum som om sig själv och andra. Resultatet ger dem ett språk för olikheter, såväl som ett verktyg till självinsikt och en möjlighet att arbeta med sina relationer. Ett bra verktyg för att leda sig själv och förstå relationer i grupper

Organisationsbarometern mäter organisationens förändringsläge och klimat. Det är ett utmärkt verktyg för att skapa förståelse för läget, föra en öppen dialog om resultatet och skapa inspiration för handlingsplaner och nöjdhet.