Teamutveckling

Nobody’s perfect, but a team can be” M Belbin.

Teamutveckling handlar om att få gruppen att bli så perfekt som ni kan och vågar.
Att vässa arbetslaget och ledningsgruppen som team blir allt viktigare. Med komplexa beslut och uppgifter som kräver flera kunskaper och färdigheter i en värld som ställer allt högre krav, krävs en väl fungerande grupp.
I våra uppdrag finner vi ofta att ledningsgruppen inte har tillräckligt tydlig gemensam bild av varför de finns som grupp, att de är missnöjda med sina möten och sjäva anser att de kan bli effektivare.
Teamen behöver ha klart för sig både VAD de ska göra och HUR det ska ske, och allra viktigast – VARFÖR de finns som grupp.
Ledningsgruppens klimat och arbetssätt påverkar hela organisatinoens arbetssätt och effektivitet.
Vi skräddarsyr teamutvecklingen efter kundens behov. Ofta innehåller den
– en modell för hur vi människor är olika. Till exempel Belbin Teamskills (r), Personlig Dialektik eller MBTI (Myers Briggs Type Indicator). Genom modellen får medlemarna ett språk för olikheter och förstår sig själva och varandra bättre.
– coachande ledarskap och tränig på varandra
– Kommunicera direkt och klart
– Feedback
– Se helheten i sitt arbete
– grupputvecklingsteori
– metoder för eget lärande

Kursen/träningen pågår framför allt i den egna vardagen