Sobel Utveckling AB utvecklar individer, grupper och organisationer.

Inom detta område kan jag erbjuda olika konsulttjänster och specialiserade utbildningar som skapar förändring med bestående resultat.

Beroende på uppdragens karaktär verkar jag såväl ensam som med olika samarbetspartners. Ibland arbetar jag också tillsammans med en eller flera handledare från uppdragsgivarens organisation.

Min erfarenhet som managementkonsult har givit mig kunskaper inom många olika branscher och organisationer. Min ambition är att du som kund ska märka att förändringar sker i den organisation jag arbetat i. Du ska se spåren efter Sobel.